1000’den fazla Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesi en kapsamlı mesleki eğitim programını tamamladı

Yeni Ufuklar'da ara

1000’den fazla Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesi en kapsamlı mesleki eğitim programını tamamladı

Şanlıurfa - Hizmet, sanayi ve tarım sektörlerindeki kurslarını tamamlayan Suriyelilerin ve ev sahibi topluluk üyelerinin başarılarının takdir edildiği mesleki eğitim sertifikasyon töreni UNDP ve GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) tarafından 26 Mayıs'ta Şanlıurfa'da düzenlendi. Mesleki eğitimler programı, UNDP ve GAP BKİ tarafından uygulanan ve Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen “Güneydoğu Anadolu’da Sosyal İstikrarı Güçlendirme Projesi’nin” “İstihdam ve Geçim Kaynakları Fırsatları” bileşeni kapsamında gerçekleştiriliyor.

Sertifikasyon törenine Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Fatih Hasdemir, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, GAP BKİ Başkanı Sayın Sadrettin Karahocagil, Harran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ramazan Taşaltın, Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü ve Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Irena Vojackova Sollorano ve Japonya Büyükelçiliği Ortaelçisi Koichiro Nakamura katıldı. Proje kapsamında muhasebe/veri işleme, elektrik tesisatçılığı, güneş enerji sistemlerinin montajı, gıda ürünleri işleme, meyve ve sebze yetiştiriciliği gibi 37 farklı dalda mesleki eğitimlerini tamamlayan 822 Suriyeli ve 228 Türk vatandaşına sertifikaları teslim edildi. Mesleki eğitim kurslarının yanı sıra proje çerçevesinde, 750 Suriyeli temel yaşam eğitimlerini tamamlarken, 750 Suriyeli de Türkçe dil kurslarına katıldı.

BM Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Irena Vojackova Sollorano, törende yaptığı konuşmasında şu değerlendirme bulundu:

“Projemiz kapsamında sağlanan mesleki eğitim ve yetkinlik geliştirme programları Suriyelilere, yalnızca teknik değil, pratik donanımlarının da geliştirilmesi ve Türkçe kurslarıyla içinde yaşanılan toplumun daha iyi anlaşılması için temel yaşam becerileri olanakları sundu. Mesleki eğitimler ve dil kursları, böylece Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar arasındaki sosyal uyumun geliştirilmesine katkı sağladı. UNDP olarak, hükümetle, yerel ortaklarımızla, Birleşmiş Milletler'in diğer organları ve insani yardım partnerleri ile, Suriye içerisinde ve komşu ülkelerde Suriye krizinden en çok etkilenen halklar ve toplumlar için dayanıklılık geliştirmek üzere yakın iş birliği içerisindeyiz. İnanıyoruz ki sosyal uyum ve Türkiye ile dayanışma her zaman devam edecek”

Özel sektörün ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için, mesleki eğitimlerin tespiti ve içeriği, Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi (HARÜSEM), Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (ŞESOB) ve ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) ile işbirliği içerisinde, 2016 yılında organize edilen çok paydaşlı sonuçlarına dayanarak belirlendi. Ayrıca istihdam fırsatları ve mesleki eğitim alanlarının belirlenmesinde mevcut iş gücü piyasası bilgileri, bölgesel kalkınma planları ve UNDP'nin işgücü katılım raporu üzerinde yapılan değerlendirmeler de dikkate alındı.

Proje, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sosyal istikrarın güçlendirilmesine katkı yapmayı amaçlayan iki bileşenden oluşuyor. “İstihdam Edilebilirlik ve Geçim Kaynakları” bileşeni yerel tarım sektörünün, imalat sektörünün ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim ve yetkinlik geliştirme programları aracılığıyla, Suriyeli halkın ve ev sahibi topluluk üyelerinin istihdam edilebilirliğine katkı yapmayı amaçlıyor. Ayrıca, geçim kaynağı fırsatlarının çeşitlendirilmesi ve arttırılması için yerel değer zincirleri ile yerel üretim altyapılarının iyileştirilmesine de yanıt sunuyor.

Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin her birini içermesi ve çok paydaşlı yaklaşımıyla Türkiye’de ilk kez Şanlıurfa'da bu kapsamda sunulan eğitim ve yetkinlik geliştirme programları, aynı zamanda Türkçe dil ve yaşam becerileri kursları ile destekleniyor.

Yıl boyunca devam edecek eğitimler kapsamında 1375 Suriyeli ve 375 Türk vatandaşı sanayi, hizmet ve tarım sektöründeki 75 mesleki eğitim kursundan yararlanacak. Proje ayrıca eğitim katılımcıları ve ulusal yönetmeliklere paralel olarak, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) gibi uzman yerel ve ulusal kurumlarla işbirliği içerisinde, iş arama, danışmanlık, eşleştirme ve yerleştirme hizmetleri konusunda da destek sağlayacak

Bilgi notu:

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen “Güneydoğu Anadolu’da Sosyal Stabiliteyi Güçlendirme Projesi” UNDP ve GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi tarafından Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay illerinde uygulanmaktadır. Projenin toplam genel bütçesi 10.1 milyon Amerikan Doları olup, projenin Mart 2018’de tamamlanması beklenmektedir. Projenin diğer bileşeni ise yerel yönetimler ve belediyelere sosyal altyapı desteği sunarak, sosyal altyapının güçlendirilmesi ve kentsel yatırımların planlanmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

UNDP Suriye Programı hakkında detaylı bilgi için:

http://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/ourwork/syria-efforts.html

Medya soruları için kontak kişi:

Kıvanç Özvardar, +90 312 456 11 37, UNDP İletişim Asistanı, Ankara