UNDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mühürü - Gümüş

Yeni Ufuklar'da ara

UNDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mühürü - Gümüş

UNDP Türkiye Eylül 2015’te “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mührü” programına dahil oldu. Bu program ile başlayan süreçte UNDP Türkiye kalkınma alanında yürütülen tüm çalışmalarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesi ve hayata geçirilmesini öncelemek, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaptığı çalışmaları ve bıraktığı etkileri güçlendirmek, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin yaklaşımın kurum içinde içselleştirilmek ve örgütsel yapı, program geliştirme ve uygulama gibi çok çeşitli alana yansıtmak, kısacası Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir düzenin yerleşmesi için atılan adımların güçlenmesine daha çok katkı sağlamak için daha etkin ve sistematik çalışmalar yürütüyor. Bir hedef olarak başlayan program, süreç içinde toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir insan hakları anlayışının kurulması nihai hedefi için atılan adımları güçlendiren bir araca dönüştü. UNDP T ürkiye Ekibinin toplam 18 ay süren çabaları “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mührü” sertifika programı tarafından Gümüş sertifika ile ödüllendirildi. Ancak aldığımız asıl ödül ekibimizin geliştirdiği bakış açısıdır. Sertifika programı ülke ekibi için toplumsal cinsiyet eşitliği hedefinin berraklaşmasına aracılık etti; toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesini ve her uygulamaya dâhil edilmesini teknik bir işleyiş olmaktan çıkardı; toplumsal cinsiyet eşitliğinin neden Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin odağında yer aldığını ve neden anaakımlaştırmaya ihtiyacımız olduğunu kavramayı sağladı; yaşamlarımızla yaptığımız iş arasındaki bağı güçlendirdi."