Ortak Fayda için Çalışmak: Entegre Orman Yönetimi

Yeni Ufuklar'da ara

Ortak Fayda için Çalışmak: Entegre Orman Yönetimi

Kalkınma adına yapılan bazı işler planlanandan ya da tahmin edilenden çok daha fazla alana dokunuyor. İşte entegre orman yönetimi de bunlardan biri. Bu yaklaşım ormanların ne kadar önemli olduğunu yeniden bize hatırlatması bakımından kalkınma alanları içerisinde çok özel bir yere sahip. Orman yönetimi konusu belki de ortak faydanın en yoğun olduğu alanlardan biri.

Orman yönetimi neden önemli

Orman alanları çevreye, ekonomiye ve topluma aynı anda fayda sağlayan ve hem ülke hem de dünya için hazine olarak görülmesi gereken alanlar. Orman alanları aynı anda birçok farklı yere fayda sağlıyor ve orman yönetiminin de işte bu ortak fayda akılda tutularak yapılması gerekiyor.

Bu nedenle Akdeniz bölgesinde biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliğiyle mücadelenin entegre bir şekilde ele alınıyor. Ormanlar bu entegre yönetimin yapılabilmesini sağlayan önemli ekosistemler. Orman ekosisteminin entegre şekilde yönetilmesi için de karbon tutma kapasitesini, bölgedeki biyolojik çeşitliliği ve ormandan sağlanan çoklu faydayı bilmemiz gerekiyor.

UNDP ve OGM’nin ortaklık yaptığı projenin temel amacı Orman yönetimini geliştirerek Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelesine katkıda bulunmak. Ancak Orman demek bundan çok daha fazlası demek. Entegre orman yönetimi adı altında yapılan işin doğrudan etkilettiği alanlar saymakla bitmiyor. İklim değişikliği ile mücadelenin yanı sıra bölge ekonomisine direk katkı, istihdam, turizm fırsatları, su kalitesinin arttırılması, biyoçeşitlilik, ve zararlılarla mücadele bunlardan sadece bir kaçı. Kısaca orman demek her şey demek. Ormanların korunması ve ormancılığın geliştirilmesi için yapılan iş ekonomiden biyoçeşitliliğe kadar birçok şeyi direk olarak etkiliyor.

UNDP ve OGM konuyla ilgili ne yapıyor

Öncelikle kendimize sormamız gereken soru Ormanı nasıl yönetmeliyiz ki daha çok karbon tutsun oluyor. Bu karbon tutma kapasitesini arttırmak adına da birtakım planlar yapılıyor. Mevcutta yapılan işlere karbon odaklı bakıp bunu arttıracak yöntemler geliştirilmeye çalışılıyor. Karbon sadece iklimle mücadele değil orman birçok çoklu fayda sağlıyor.

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde orman alanları en önemli karbon tutma kapasitesine sahip ekosistemler. Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafında desteklenen, Orman Genel Müdürlüğü ve UNDP işbirliğinde yürütülen “Entegre Orman Yönetimi Projesi” Türkiye’nin ormanlarının iklim değişikliğiyle mücadelesini güçlendirmek için faaliyetler yürütüyor. Orman ekosisteminin tuttuğu karbon miktarının ölçülmesi, izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması için MRV (Monitoring, Reporting, Verification) sistemi geliştirildi. Yukarıda bahsettiğimiz çok ayaklı faydası nedeniyle de ulusal ölçekte geliştirilen MRV sistemi sadece iklim değişikliği değil aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri akılda bulundurularak geliştirildi.

Neden Akdeniz ormanları

Akdeniz bölgesi Türkiye’de iklim değişikliğinin olumsuz etkisine en açık bölgelerden biri. Aynı zamanda buradaki ormanlar bu olumsuz etkileri tersine çevirmek adına büyük bir potansiyele sahip. Bu nedenle yeni denenen sistemler öncelikle bu alanda uygulanıyor.

Yeni yaklaşım, yeni yöntem

OGM ve UNDP Karbon ölçümlerini kapsamlı yapmak adına, önceden kullanılmayan yeni bir sistemi denemek için Köyceğiz’e toplandı. Bu çok kapsamlı yeni karbon ölçme yöntemi konusunda eğitici eğitimi alan OGM orman mühendisleri sahada öğrendiklerini deneme fırsatı buldu. Ölçüm sistemlerinin güncellenmesi OGM’ye orman yönetimi konusunda yapılan planların daha da entegre hale gelebilmesi imkanını verecek. Yapılan eğitim ve denemenin ardından Antalya’nın Alara orman işletme şefliğinde bu yeni tekniği pilot olarak denenmesine karar verildi. Yeni ölçüm tekniklerinin uygulanabilir görülmesi halinde Türkiye geneline yayılması planlanıyor. OGM Türkiye ormanlarının tuttuğu karbon miktarının daha detaylı ve Standard bir şekilde bilecekler. Ayrıca bu bilgiyi ormanları ortak fayda için nasıl yönetiriz sorusunun çözümünde kullanılacak.