Antalya’da Biyolojik Mücadele Laboratuvarı kuruldu

Yeni Ufuklar'da ara

Antalya’da Biyolojik Mücadele Laboratuvarı kuruldu

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteği ile yürütülen Akdeniz Ormanları Entegre Yönetimi Projesi kapsamında Antalya’da Biyolojik Mücadele Laboratuvarı kuruldu.

Kurulan Biyolojik Mücadele Laboratuvarı ile sürdürülebilir orman yönetimine yönelik Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezinde yürütülen faaliyetlerin güçlendirilmesi ve biyolojik mücadele ile orman zararlılarına yönelik kapasitenin geliştirilmesi amaçlanıyor. Kurulan laboratuvarın üretim, teşhis ve eğitim olmak üzere üç temel fonksiyonu olacak.

Yırtıcı böcek üretimi; bu merkezlerde yürütülecek faaliyetlerden biri olarak yer alıyor. Bu kapsamda, önemli zararlılardan biri olan çam kese böceğine (Thaumetopoea wilkinsoni) karşı mücadelede Calosoma sycophanta ve kabuk böcekleriyle mücadelede ise Thanasimus formicarius türlerinin üretilmesi amacıyla özel iklimlendirme koşullarına sahip böcek üretim odaları ve laboratuvar birimleri oluşturuldu. Gelecek dönemde, biyolojik mücadele kapsamında kullanılabilecek olan alternatif diğer doğal düşman türlerin üretilmesi de planlanıyor.

Ayrıca, gerek zararlı böcek türlerinin gerekse doğal düşman türlerin teşhis ve tanısında kullanılmak üzere stereozoom mikroskop gibi görüntüleme ve kaydetme cihazları temin edildi ve bu işler için ayrı birimler oluşturuldu.

Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezinde kurulan bu laboratuvar orman zararlıları ile biyolojik mücadele için yapılan böcek üretim çalışmalarında önemli oranda kapasite artırımını sağlayacak. Ayrıca; başta teşhis amaçlı faaliyetler olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda eğitim faaliyetleri de gerçekleştirilecek.